Generalforsamling 2021
Tidspunkt
08.06.2021 kl. 19.30 - 08.06.2021 kl. 21.00
Sted
Beskrivelse


GENERALFORSAMLING 2021

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Fodboldhuset, Gymnasievej i Espergærde

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

A.    Det foreslås at bestyrelsen reduceres med et medlem – til i alt 8 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vil herefter bestå herefter af formanden samt 7 bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget stilles af bestyrelsen.

5. Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller 
    Jan Hestbæk – villig til valg

B. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
    Bestyrelsen opstiller følgende:
    Morten Hansen-Nord - villig til genvalg
    Jørn Jensen - villig til genvalg
    Gunvor Hjarding - villig til genvalg
    Rasmus Otzen - villig til genvalg
    Sarah Roloff - villig til genvalg

C. 2 suppleanter

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN 

Espergærde Idrætsforening Badmintonafdelingen