Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 15-09-2020

Referent Gunvor
Udsendt oktober 2020

Deltagere: Jørn Jensen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Sarah Roloff, Peter Thomsen, Lars Dam, Rasmus Otzen og Gunvor Hjarding.

Afbud fra Jørgen Knudsen

DAGSORDEN

  1. Orientering fra formanden

  2. Orientering fra afdelingerne

  3. Datoer

  1. Klubmesterskaber

  2. Natminton

  3. H.K. Vittinghus

  4. Julefrokost

  1. Evt.

Ad1)
Lars havde den 2. september været til møde i Hovedforeningen, hvor der samtidig blev afholdt Generalforsamling.

 Der var ikke noget nyt omkring Espergærdehallen men iflg. Peter Brask arbejdes der stadigvæk på og argumenteres for bevarelse af Espergærdehallen og berettigelse til tilskud. Der er ingen penge til nye tiltag, altså heller ikke nogen ny opvaskemaskine. Hallen benyttes bl.a. af håndbold, gymnastik, badminton og udskolingen.

Randi Rosenfeldts 60 års jubilæum i 2019 blev nævnt.

Fra de andre afdelinger havde der heller ikke været det store at berette. Tennis har fået en ny heltids træner.

Flere afdelinger har problem med at skaffe bestyrelsesmedlemmer, specielt til jobbet som kasserer.

EIF’S hjemmeside vil snart blive revideret.

Ad 2)
Senior) Iflg. Lars er der tilmeldt 1 turneringshold.

Motionist 1) I fravær af Jørgen kunne Lars oplyse at der ikke er tilmeldt noget hold til turnering.

Motionist 2) Iflg. Jan er der 21 spillere og der er tilmeldt 1 hold 4+4 til turnering.

Motionist 3) Iflg. Gunvor indtil nu 12 spillere, men håber på at flere er på vej. Der er tilmeldt 1 hold 4+2 til turnering. Motionist 2 og 3 hjælper hinanden hvis de mangler spillere til en turneringskamp.

Forplejning ved hjemmekampe leveres af cafeteriaet i fodbold.

Ungdom) Iflg. Sarah er der på nuværende tidspunkt 53 ungdomsspillere lidt færre end der plejer, men det skal nok ændre sig til det bedre efter efterårsferien i uge 42. Der er kun tilmeldt 2 hold til turnering 1 U13 og 1 U15-U17 og hvis det er, så må de unge komme ud til individuelle turneringer. Sarah laver turneringsplan evt. med hjælp fra Morten.

Trænerstaben er på plads herunder også Per Juul.

Morten og Sarah taler sammen omkring børneattester.

 Baneudlejning) Peter synes det går godt, i Grydemosehallen er der udlejet 12 baner ud af 15. I Espergærde hallen 14 ud af 24, specielt de sene tider er det svært at udleje. Vi satser også her på efter efterårsferien, når det bliver for mørkt til udendørs aktiviteter.

Webmaster) Peter forsøger hele tiden at ajourføre og tilrette hjemmesiden.

Kassereren) Jørn omdelte regnskabet pr. 10-09-2020. og alt ser stadigvæk fint ud.

Ad 3)
Klubmesterskaber) afholdes 17-18-04- 2021 såfremt hallen er ledig, Lars kontakter Flemming omkring datoen.

    Natminton) afholdes 29-30-01-2021 såfremt hallen er ledig, Rasmus er ansvarlig. Lars kontakter Flemming omkring datoen.

    H.K. Vittinghus) Sarah kontakter Vittinghus omkring et evt. arrangement og aftaler en dato, samt spørger om det måske også vil være muligt, at få Lene Kærsfeldt med, så det måske også bliver lidt mere for pigerne.

    Julefrokost) bestyrelsesmøde og julefrokost aftalt til 20-11-2020 hos Morten.

Ad 4)
Det blev aftalt at hver afdeling må bruge lidt penge beløbsloft er sat. Det kan være til lidt godt til ganen eller maven, tilskud til en aktivitet, hvor vi måske kan lære hinanden lidt bedre at kende, altså tænkt til socialt tiltag.

Iflg. Peter og Jan er det et stort arbejde at få de udestående nøglebrikker, der anvendes i Grydemosehallen retur.

Iflg. Rasmus fungerer, det heller ikke optimalt med nøglebrikken, der bruges unødig tid på at åbne flere gange, når spillerne kommer.

Det blev aftalt at der gives tilskud til køb af klubtøj året ud. Bestilles på vores hjemmeside.

Et udestående sponsorat fra Alf Laval lovet til ungdomsafdelingen, taler Sarah med sponsor om. Da vi ikke nåede at bruge det, inden vi i foråret blev lukket ned grundet Coronaen.