Praktiske oplysninger for sæsonen 2023 - 2024.

  • Træning og ferier - generelle retningslinjer
  • Ferieplan for badminton i idrætshallerne
  • Hvor spilles hjemmekampene i holdturneringerne
  • Indskrivning
  • Kontingent / baneafgift
  • Sæsonstart
  • Cafeteria
  • Retningslinjer for opførsel og hygiejne
  • Hjertestarter


Træning og ferier - generelle retningslinjer

Ferielukning i Grydemoseskolens idrætshal følger generelt skolernes ferieperioder - enkelte afvigelser kan forekomme i forbindelse med skolens egne arrangementer.
Når man spiller i Grydemosehallen skal man selv sætte op - og tage net og stænger ned efter trænings-tiden, med mindre de der skal spille på banen står klar.  

Træning i Espergærdehallen løber fast uge efter uge i næsten hele sæsonen - dog ikke på egentlige helligdage.

Bemærk derfor at der næsten altid er forskellige ferieperioder for de 2 haller - derudover kan de enkelte hold (især ungdomsholdene) have særlige begrænsninger af hensyn til trænernes ferie.

Information om aflyst / ændret træning:
Vi forsøger så vidt muligt at informere om planlagte ændringer i forhold til de ugentlige træningsdage.
Disse vil i så fald kunne fremgår af opslag i boksen "Seneste nyheder" - på hjemmesidens forside

Hvor spilles holdturneringernes hjemmekampe:
Espergærde Badmintons hjemmekampe spilles som hovedregel i Espergærdehallen, Idrætsvej 5, Espergærde

 Da vi desværre ikke altid kan opnå tilstrækkelig haltid til vore hjemmekampe i Espergærdehallen, bliver nogle kampe afviklet i Grydemosehallen, Grydemosevej, 3060 Espergærde.

Bemærk derudover: For ungdomsholdene har DGI samlet flere puljekampe pr. runde.
Når man er ude at spille, møder man derfor som regel flere hold efter hinanden samme dag - man kan i denne forbindelse have en "hjemmekamp" i en fremmed hal.
Denne struktur er aftalt for at minimere forældrenes kørsel til cirka halvdelen af, hvad denne var tidligere!

Indskrivning: 
Vi laver ikke indskrivnings-arrangementer.
Hvis man ønsker at starte på et hold, bedes man derfor henvende sig til holdets kontaktperson! 
For ungdom er dette ungdomsformanden.

Læs lidt mere om holdene under "Vore hold"- findes i venstre side.


Særligt vedrørende sæson, kontingent og baneafgift sæson 2023-2024:
Sæsonen går fra 15. august 2022 til 31. maj 2023.

Det kan ikke påregnes at der trænes i skoleferier (dette gælder hovedsageligt for Grydemosehallen), og derudover må der forventes enkelte inddragede eller flyttede træningsdage pga. hallernes øvrige aktiviteter i løbet af en sæson.
BEMÆRK AT:
Kontingentet gælder for en sæson - uanset længden af de enkelte træninger og antallet af træninger.
Ved udvidelse af en sæson kan der forekomme ekstra opkrævning i forbindelse med ekstra udgifter  til trænere, bolde og halleje.

Kontingent for sæson 2023 til 2024 er.:
Ungdomsmedlemmer: (2 ugentlige træninger) 1.800 kr. pr. person
Seniorholdet og motionistholdenes medlemmer: 1.800 kr. pr. person

Baneafgift:

Espergærdehallen kl. 18-21   2.200 kr.

Espergærdehallen kl. 21-22   1.600 kr.

Grydemosehallen kl. 17-21   1.600 kr.

Grydemosehallen kl. 21-22   1.200 kr.
 
Medlems registrering:
Dette er de oplysninger du har indtastet under din profil - og det er det eneste vi (Espergærde badminton) har registreret om dig ud, over hvilke hold eller bane du spiller på.

Af hensyn til medlemsregistrering, og fordi vi skal oplyse kommunen og hovedbestyrelsen om det, skal det angives, hvem der er brugere af banen - uanset om man er 2 eller 4 faste spillere.

Medlemsregisteret bruges ved udsendelse at tilmelding til næste sæson - samt for ungdom ved alders oprykning mellem holdene.
Medlemsregisteret bruges også til information af medlemmer både af generel karakter samt når særlige meddelelser hurtigt skal formidles ud til medlemmerne
- det er derfor vigtigt at dine oplysninger under din profil er korrekte

Medlemsregisteret og ansvaret for dette ligger systemmæssigt hos Klubmodul, hvor vi leaser dette program.

 
Rabat på ovennævnte kontingent og baneafgifter:
Ved indmelding efter 
- 1. november reduceres ovennævnte beløb med ca. 25 %
- 1. januar reduceres ovennævnte beløb med ca. 50 %
- 1. marts reduceres overnævnte beløb med ca. 75%  
 
Kontingent og baneafgift betales via hjemmesiden med oplysninger fra et betalingskort.
Samtidig betales gebyr til Klubmoduls betalingssystem - dette er den billigste løsning for medlemmerne - set i forhold til alternativet der er en større kontingentbetaling. 

 

Espergærdehallens cafeteria
Espergærdehallens cafeteria er lukket.
Espergærdehallens bestyrelse har opstillet en drikkevareautomat i mellemgangen ved toiletterne.
Man kan her købe drikkevarer når energien skal genskabes.


Retningslinjer for opførsel og hygiejne:
Vi er en idræts-forening og det forvent at medlemmerne opfører sig socialt og ansvarligt.
Det forventes at spillere, ledsagere og publikum til enhver tid følger de officielle og lokale retningslinjer for adfærd.
- dette betyder helt konkret også at i det omfang vi tillader forældre at overvære træning og kampe skal trænernes henstillinger altid følges.


Det betyder også at de på ethvert  tidspunkt givne retningslinjer vedrørende antal personer i hallerne, afstand og hygiejne - skal følges.


Hjertestarter:
 Hjertestarter findes i mellemgangen i Espergærdehallen - der er skiltet ved døren.