Praktiske oplysninger for sæsonen 2020 - 2021.
  • Træning og ferier - generelle retningslinjer
  • Ferieplan for badminton i idrætshallerne
  • Hvor spilles hjemmekampene i holdturneringerne
  • Indskrivning
  • Kontingent / baneafgift
  • Sæsonstart
  • Cafeteria
  • Retningslinjer for opførsel og hygiejne
  • Hjertestarter


Træning og ferier - generelle retningslinjer

Ferielukning i Grydemoseskolens idrætshal følger generelt skolernes ferieperioder - enkelte afvigelser kan forekomme i forbindelse med skolens egne arrangementer.

Træning i Espergærdehallen løber fast uge efter uge i næsten hele sæsonen - dog ikke på egentlige helligdage.

Bemærk derfor at der næsten altid er forskellige ferieperioder for de 2 haller - derudover kan de enkelte hold (især ungdomsholdene) have særlige begrænsninger af hensyn til trænernes ferie.

Information om aflyst / ændret træning:
Vi forsøger så vidt muligt at informere om planlagte ændringer i forhold til de ugentlige træningsdage.
Disse vil i så fald kunne fremgår af opslag i boksen "Seneste nyheder" - på hjemmesidens forside

Hvor spilles holdturneringernes hjemmekampe:
Espergærde Badmintons hjemmekampe spilles som hovedregel i Espergærdehallen, Idrætsvej 5, Espergærde

Da vi desværre ikke altid kan opnå tilstrækkelig haltid til vore hjemmekampe i Espergærdehallen, bliver nogle kampe afviklet i Grydemosehallen, Grydemosevej, 3060 Espergærde.

Bemærk derudover: For ungdomsholdene har DGI samlet flere puljekampe pr. runde.
Når man er ude at spille, møder man derfor som regel flere hold efter hinanden samme dag - man kan i denne forbindelse have en "hjemmekamp" i en fremmed hal.
Denne struktur er aftalt for at minimere forældrenes kørsel til cirka halvdelen af, hvad denne var tidligere!

 

Indskrivning:
Vi laver ikke egentlige indskrivnings-arrangementer.
Hvis man ønsker at starte på et hold, bedes man derfor henvende sig til holdets kontaktperson! For ungdom er dette ungdomsformanden.

Læs om holdene under "Vore hold"- findes i venstre side.


Kontingent og baneafgift sæson 2020-2021:
Sæsonen går normalt fra ca. 1. september til 30. april.
Vi vil ligesom i den forgående sæson prøve at udvide sæsonen for træning i Espergærdehallen. Dette kan desværre ikke lade sig gøre i Grydemosehallen.
Det kan ikke påregnes at der trænes i skoleferier (dette gælder hovedsageligt for Grydemosehallen), og derudover må der forventes enkelte inddragede eller flyttede træningsdage pga. hallernes øvrige aktiviteter i løbet af en sæson.
BEMÆRK AT:
Kontingentet gælder for en sæson - uanset længden af de enkelte træninger og antallet af træninger.
Ved udvidelse af en sæson kan der forekomme ekstra opkrævning i forbindelse med ekstra udgifter  til trænere, bolde og halleje.

Kontingent for en sæson:
Ungdomsmedlemmer: (2 ugentlige træninger) 1.600 kr. pr. person 
Seniorholdet og motionistholdenes medlemmer: 1.600 kr. pr. person

Baneafgift:

Espergærdehallen kl. 18-21   2.200 kr.

Espergærdehallen kl. 21-22   1.600 kr.

Grydemosehallen kl. 17-21   1.600 kr.

Grydemose hallen kl. 21-22   1.200 kr.
 
Af hensyn til medlemsregistrering, og fordi vi skal oplyse hovedbestyrelsen om det, skal det angives, hvem der er brugere af banen - uanset om man er 2 eller 4 faste spillere.
Medlemsregisteret bruges til information af medlemmer både af generel karakter samt når særlige meddelelser hurtigt skal formidles ud til medlemmerne.
Medlemsregisteret og ansvaret for dette ligger systemmæssigt hos Klubmodul, hvor vi leaser dette program.
 
Rabat på ovennævnte kontingen og baneafgifter:
Ved indmelding efter 
- 1. november reduceres ovennævnte beløb med ca. 25 %
- 1. januar reduceres ovennævnte beløb med ca. 50 %
- 1. marts reduceres overnævnte beløb med ca. 75%  
 
Kontingent og baneafgift betales via hjemmesiden med oplysninger fra et betalingskort.
Samtidig betales gebyr til Klubmoduls betalingssystem - dette er den billigste løsning for medlemmerne - set i forhold til alternativet der er en større kontingentbetaling. 

 

Sæsonstart:
En ny sæson starter 1. september - dog starter de fleste af ungdoms- og motionisthold der træner i Espergærdehallen fra ca. medio. august.

Espergærdehallens cafeteria
Espergærdehallens cafeteria er lukket.
Espergærdehallens bestyrelse har opstillet en drikkevareautomat i mellemgangen ved toiletterne.
Man kan her købe drikkevarer når energien skal genskabes.

Retningslinjer for opførsel og hygiejne:
Det forventes at spillere, ledsagere og publikum til enhver tid følger de officielle og lokale retningslinjer for adfærd og hygiejne.
Det gælder for eksempel de i aktuelle regler om antal personer i hallerne, afstand og afspritning - men også øvrig adfærd.
Vi er en idrætsforening og det forvent at medlemmerne opfører sig socialt og ansvarligt.

Hjertestarter:
Hjertestarter findes i mellemgangen i Espergærdehallen - der er skiltet ved døren.