Badminton er en sjov og sund sport.

I EIF-badminton forenes sport med samvær og fællesskab.

På hjemmesiden kan medlemmer og interesserede søge information om klubben og følge med i, hvad der sker i EIF-badminton.
På disse sider kan du finde såvel praktiske oplysninger som nyheder om afdelingen og i særdeleshed om dens medlemmer.

            

2021-05-28 Indkaldelse til generalforsamling i Espergærde badminton

Kære medlemmer

Så har vi langt om længe fået grønt lys til at afholde den årlige generalforsamling -
Indkaldelse til generalforsamlingen kan læses herunder:


GENERALFORSAMLING 2021

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Fodboldhuset, Gymnasievej i Espergærde

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

A.    Det foreslås at bestyrelsen reduceres med et medlem – til i alt 8 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vil herefter bestå herefter af formanden samt 7 bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget stilles af bestyrelsen.

5. Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller 
    Jan Hestbæk – villig til valg

B. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
    Bestyrelsen opstiller følgende:
    Morten Hansen-Nord - villig til genvalg
    Jørn Jensen - villig til genvalg
    Gunvor Hjarding - villig til genvalg
    Rasmus Otzen - villig til genvalg
    Sarah Roloff - villig til genvalg

C. 2 suppleanter

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN 


 

2021-05-14 Forhøjet smittetryk i Helsingør kommune

Kære medlemmer

EIF hovedbestyrelses formand har bedt os videregive følgende fra Helsingør kommune.

Pas godt på hinanden og jer selv - vi skulle gerne undgå en straks nedlukning nu hvor vi endelig er kommet igang med badmintonspillet igen

Venlig hilsen
Espergærde badmintons bestyrelse

Smitten med Covid-19 er stigende i hele Helsingør Kommune – incidensen er på en uge steget fra 91 til 162 pr.100.000 borgere. Især i Helsingør bymidte ser vi mange borgere, der er smittet; her er incidensen steget fra 82 til 330 pr. 100.000 borgere på en uge.
Vi nærmer os derfor med hastige skridt grænsen for nedlukninger i udvalgte sogne (incidens 500) eller i hele kommunen (incidens 250), hvis denne udvikling fortsætter.
En nedlukning kan bl.a. ramme turismeerhvervene, cafeer, restauranter, butikker, kulturinstitutioner og skoler.

I gør allerede nu en kæmpe indsats for at overholde alle de gældende restriktioner. På baggrund af den nuværende situation ser vi os alligevel nødsaget til at sende en appel til jer om at være ekstra opmærksomme på, at alle retningslinjer bliver fulgt af jeres gæster. Ikke mindst de unge, hvor vi desværre ser en stor stigning i antal smittede. Desværre har der i de seneste dage været flere eksempler fra andre dele af landet på, at der er sket smittespredning i forbindelse med genåbningen.

Vi skal hjælpes ad med at blive ved med at kunne holde samfundet åbent og glæde os over at kunne mødes og samles igen. Vi skal for alt i verden undgå nye nedlukninger.

 

Situationen er alvorlig, så jeg vil være meget taknemmelig, hvis I har mulighed for at sende appellen videre til jeres medlemmer samt at dele på jeres facebooksider og hjemmesider.

 


2021-05-08 Badminton også for voksne fra den 6/5-2021

 

Vi har udsendt mail til alle voksenhold og banelejere om de seneste regler og retningslinjer


Spiller du på et voksenhold eller i baneleje, og har du ikke modtaget denne mail bedes du tjekke din mailadresse under din profil og kontakte info@eif-badminton.dk.
Så vil vi sende mailen til dig, og du vil være sikker på at modtage fremtidige informationer


Venlig hilsen

Esperfærde badminton

 

2021-05-04 Hvad sker der med badminton fra den 6/5-2021

 

Til alle voksen-medlemmer af Espergærde badminton.

Vi har desværre endnu ikke fået tilladelse af Helsingør til at starte op på badminton fra den 6/5 2021 - men vi forventer at vi meget snart får denne tilladelse samt information om betingelserne for at gennemføre badminton - og vil vil selvfølgelig sende besked til jer samt lægge informationer på hjemmeside.

Indtil videre ved I derfor lige så meget som vi ved.

Efter hvad vi hører i dagspressen vil nogle af betingelser / begrænsninger være:
OG VI UNDERSTREGER AT DETTE ENDNU IKKE ER DE OFFICIELLE REGLER FRA HELSINGØR KOMMUNE...
Coronapas er en betingelse for at voksnes (over 18 år) deltager indendørs idræt.
Der må maksimalt deltage 25 personer
Dette gælder for ikke-kontakt-sport (hvilket vi anser Badminton for at være)

Derudover kommer de tidligere kendte forudsætninger fra efteråret formentlig til at blive videreført - dvs. ingen fremmøde hvis man er syg, hyppig afspritning, mundbind osv.

Men som tidligere nævnt, vi har endnu ikke modtaget hverken tilladelse eller betingelser for genoptagelse af badminton.
Vi informerer jer så hurtigt som muligt når vi har modtaget informationerne.

Venlig hilsen
Espergærde badmintons bestyrelse


2021-04-19 Nyt om badminton - indendørs idræt åbner så småt

 

Til alle medlemmer af Espergærde badminton.

Indendørs træning for ungdomsspillere:

Vi har her i weekenden endelig hørt en smule fra DGI om genåbningen af indendørs idræt for ungdomsspillerne til og med 18 år fra på onsdag den 21. april 2021. der forventes at være et forsamlingsloft på 25 personer - og det forventes at coronapas ikke er et krav.
Vi venter dog stadigvæk på de den endelige tilladelse og de præcise retningslinjer som skal komme fra Helsingør kommunen.

Ungdomsformanden skriver mail til alle ungdomsspillere når vi har fået tilladelsen og retningslinjer fra Helsingør kommune.

 

Indendørs træning for voksne spillere:

Med hensyn til åbning for de voksne spillere som forventes at træde i kraft fra den 6. maj 2021 har vi heller intet hørt fra Helsingør kommune.

Vi sender også mail ud til jer når vi har oplysninger om retningslinjer samt tilladelse fra Helsingør kommune til at åbne.

Venlig hilsen

Espergærde badminton 

 

2021-01-17  Badminton er fortsat lukket ned i Espergærde Badminton

Vi udsender information til vore medlemmer når vi igen får mulighed for at spille badminton - og krydser fingre for at det snart bliver muligt på en Coronasikker måde.  

 

2021-01-03  Badminton er fortsat lukket ned i Espergærde Badminton foreløbigt til og med den 17.1.2021

Idræt & Anlæg i Helsingør kommune har meddelt os følgende:
"For idræts- og fritidslivet i Helsingør Kommune betyder udmeldingen fra Statsministeriet ...... at alle idrætsanlæg, skolefaciliteter og foreningshuse holdes lukket for foreningsaktiviteter frem til og med søndag dem 17. januar 2021."


2020-12-08  Badminton er lukket ned i Espergærde Badminton fra og med den 9.12-2020 til og med den 3.1.2021

Der er dags dato udsendt mail til alle medlemmer om dette.
Du kan finde mailen under nyheder

 

2020-11-29  Nye Covid-19 retningslinjer per 29. november 2020

Espergærde badminton har aktuelt præciseret de retningslinjer, der gælder for deltagelse i træning i Espergærde badminton.

Retningslinjerne er udsendt pr mail til samtlige medlemmer. 


Venlig hilsen
Espergærde badmintons bestyrelse            
            

                

 

            
Seneste nyheder:
           
 
 
 Hjemmesiden
Velkommen til Espergærde badmintons hjemmeside.
Selv om vi har gjort os stor umage med at lave en informativ hjemmeside, er vi klar over at der kan være oplysninger man mangler eller enkelte ting der ikke fungerer helt som vi - eller Klubmodul der har leveret den professionelle hjælp omkring hjemmesiden - forventede.
Vi beder jer bære over med eventuelle fejl - og nok så vigtigt fortæl os hvis der er informationer der mangler eller noget ikke virker.
 
Hvis du har henvendelser angående hjemmesiden kan du bruge  webmas@eif-badminton.dk.
Hvis det handler om oprettelse af profil - Login - eller tilmelding på nuværende hold og baneleje beder vi om at du lige kigger under "Vejledninger" først - der findes nemlig ret udførlige vejledninger.
 
Venlig hilsen
EIF-badmintons bestyrelse
 
 
            
 

Kalender

Sponsorer