Referat af generalforsamling i EIF´s badminton afdeling tirsdag den 20.03.2018 i cafeteriaet i Espergærde Hallen.

Referent: Gunvor Hjarding

Udsendt april 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse

 4. Indkomne forslag

 5. Valg

 1. Formand

        Bestyrelsen opstiller

        Jan Hestbæk – villig til genvalg 

 1. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2- årig periode

Bestyrelsen opstiller følgende, der er på valg

Jørgen knudsen – villig til genvalg

Marianne Madsen – villig til genvalg

Peter Thomsen – villig til genvalg

 1. 2 suppleanter

 1. Eventuelt

 1. Svend Rytter blev enstemmigt vedtaget som dirigent og kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet på Hjemmesiden.

 2. Formandens beretning, der kan læses andet steds på Hjemmesiden, gav ikke anledning til mange bemærkninger dog havde Peter Brask nogle kommentarer omkring den nye Idrætsby og Espergærde hallen. Det vides stadig ikke hvad der skal ske med Hallen, det er meget et spørgsmål om penge, men der arbejdes stadigvæk på fra Hovedbestyrelsens side, at vi får lov til at beholde den i al fald endnu en årrække. Der er jo stort pres på Hallen, da denne foruden mange timers brug af Idrætsforeningens medlemmer, også bruges af 650 skoleelever fra Tibberup skolen. Og Grydemose Hallen er stadig meget beskidt. Den nye Idrætsby vil heller ikke give badminton optimale muligheder for afholdelse af arrangementer, hvor der skal komme publikum.  Der blev talt lidt frem og tilbage, og vi var alle enige om, at vi vil gøre alt for at bevare Espergærde hallen. Formandens beretning blev herefter godkendt med applaus.

 3.  Jørn gennemgik regnskabet og kunne meddele at vi havde et mindre overskud på 14.516 kr. Vi er 224 medlemmer. Træner Michael mente at vi muligvis kan spare nogle boldudgifter, hvis fugt skabet bliver flyttet evt. får sit eget lille af lukke ligesom boldmaskinen, således at boldene ikke skal flyttes fra fugtskabet og ud i boldskabet, men at vi fremover kan tage et rør bolde direkte fra fugt skabet. Michael mener at når boldene flyttes fra fugtskabet mister de meget fugt allerede inden for 24 timer. Alle syntes det lød som en god ide med et nyt sted til fugtskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.

 4. Der var ikke indkommet nogle forslag.

 5. A) Ingen modkandidater til formandsposten. Så Jan blev enstemmigt genvalgt.

B) Ligeledes ingen modkandidater til øvrige bestyrelsesmedlemmer, så de 3 blev også genvalgt

C) Rasmus Otzen blev valgt til 1. suppleant

Sarah Roloff som 2. suppleant

 1. Sven Ove kunne oplyse at han havde været til møde i DGI og at det på landsplan ser lysere ud omkring medlemsdelen. Karen Bonde syntes at det skal pointeres i forbindelse med tilmelding til de kommende klubmesterskaber, at man kun må stille op i 2 kategorier, ellers risikerer vi, at der kan blive alt for mange kampe, der låser for hinanden. Sidste frist for tilmelding er iflg. Morten 10. april. Peter Brask takkede bestyrelsen for deres arbejdsindsats.

   

Herefter takkede Svend for god ro og orden. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.