Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 16.januar 2024 

Referent:  Gunvor 

Udsendt  januar  2024 

Deltagere: Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Peter Thomsen, Henrik Pranov, Sarah Roloff, Magnus Broundal og Gunvor Hjarding  

Afbud:  Jørn Jensen og Rasmus Otzen 

Dagsorden: 

1. Primært hvordan vi for resten af sæsonen fordeler lørdagens træningstider i Espergærde Hallen 

2. Vi startede dog med en hurtig status, på de enkelte afdelinger 

3. Eventuelt 

Ad 2)

Ungdom) Sarah kunne oplyse at der er tilmeldt 54 ungdomsspillere. Der har også været en del til prøvetræning, men hvordan det er gået, vides ikke, da der ikke har været nogen tilbagemelding. Sarah vil bede trænerne om at de fremover, fører en form for afkrydsningsliste.  

Der er tilmeldt 2 ungdoms turnerings hold, et U11 som nu ligger midt i deres række og et U13 som ligger nr.  4 ud af 11. 

Det er planen, at der skal afholdes Natminton i marts, men med et lidt andet koncept, der bliver ingen overnatning men slut kl.23. 

Ungdomstrænerne har sagt at de i Grydemosehallen mangler en højtaler, som de bruger, når der er ungdomstræning. Vi besluttede,  de gerne må købe en til  max 2000kr., og de skal tage den med hjem efter hver træning. 

Senior) Sarah spurgte om hun må sige til Per Juul, han meget gerne må fortsætte med sin trænergerning om mandagen. Dette sagde vi ja til. 

Peter havde ikke noget. 

Motionist 1) Magnus synes det smuldrer lidt, det er som om spillerne er gået til andre hold. Dette må vi kigge nærmere på.  

Hjemmesiden) Magnus har lidt udfordringer med Klubmodulet. Peter og Magnus har aftalt at de på et tidspunkt taler sammen om dette. 

Motionist 2) Jan har 23 spillere og der er tilmeldt 2 turneringshold  

Motionist 3) Gunvor har 8 spillere og en ny potentiel. 

Baneleje) Gunvor har 4 ledige baner i Espergærde Hallen og 9 ledige i Grydemose Hallen. 

Morten havde ikke noget, men havde fået tilsendt nogle regnskabstal fra Jørn og de så ok ud.  

Henrik havde heller ikke noget, men sørger for indkøb af bolde. 

Ad 1) Herefter gik der en del tid med at diskutere, hvordan vi kan få fordelt vores lørdags træningstid i Espergærde Hallen bedst muligt. Det var ikke nogen let opgave, men vi kom frem til noget, som de enkelte ansvarlige afdelingsledere kan gå videre med og forelægge for de berørte spillere. 

Ad 3)

Klubmesterskaberne afvikles i weekenden 20.-21.april. 

  • Morten indkalder Rasmus, Sarah og Magnus til opstartsmøde. 
  • Gunvor taler med Karen B om hun vil hjælpe ved dommerbordet. 
  • Magnus sørger for info på hjemmesiden mv. 

Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned. Vi aftalte den 12. marts 2024.

  • Magnus sørger for info på hjemmesiden.   
  • Rasmus, Peter, Magnus og Jan er på valg samt valg af formand. 
  • Henrik ønsker ikke genvalg er meget presset på arbejde. 
  • Jan ønsker heller ikke genvalg. 
  • Peter og Magnus vil gerne fortsætte. 

Vi har herefter en udfordring, der skal findes nye emner til bestyrelsen. 

Næste møde blev aftalt til den 12. marts kl.18.15.