Bestyrelsen.Espergærde badmintons bestyrelse:

 

Efter den ordinære generalforsamling 8./6.-2021 ser bestyrelsen for Espergærde badminton således ud:

Bestyrelsesformand - på valg hvert år:
Jan Hestbæk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år

Bestyrelsesmedlemmer på valg om 2 år (på generalforsamlingen i 2023):
Gunvor Hjarding
Morten Hansen-Nord
Jørn Jensen
Rasmus Otzen
Sarah Rolloff

Bestyrelsesmedlemmer på valg om 1 år (på generalforsamlingen i 2022):
Jørgen Knudsen
Peter Thomsen 

Suppleanter (vælges for et år):
Karen Bonde - 1. suppleant
Svend Ove Pedersen - 2. suppleant


Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde - se sidste referat fra bestyrelsesmøde.
Hvis du har et emne som du mener bestyrelsen skal behandle, skal du tage kontakt til formanden Jan Hestbæk

Referater fra bestyrelsens møder
findes via hjemmesidens forside under punktet "Bestyrelsen informerer"!

Kontakt til bestyrelsen:
Du kan kun kontakte bestyrelsens medlemmer pr mail. Årsagen til dette er at vores deltagelse i bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet og på denne måde kan vi prioritere tid til vort privatliv.

Mail adresser til bestyrelsen findes på forsiden under menulinjens punkt "Bestyrelsen"