Espergærde badmintons bestyrelse: 

Efter den ordinære generalforsamling 23./3.-2023 ser bestyrelsen for Espergærde badminton således ud:Bestyrelsesformand - på valg hvert år:
Henrik Pranov

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år


Bestyrelsesmedlemmer på valg om 1 år (på generalforsamlingen i 2024):
 Jan Hestbæk
 Peter Thomsen
 Magnus Broundal 
 Rasmus Otzen
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg om 2 år (på generalforsamlingen i 2025):
 
Sarah Roloff
 Jørn Jensen
 Morten Hansen-Nord

 Gunvor Hjarding

Suppleanter (vælges for et år):
 
Morten Hestbæk - 1. suppleant
 Christina Berg - 2. suppleant

Næste bestyrelsesmøde:
 Næste bestyrelsesmøde - se sidste referat fra bestyrelsesmøde.
 Hvis du har et emne som du mener bestyrelsen skal behandle, skal du tage kontakt til formanden Henrik Pranov

Referater fra bestyrelsens møder 
findes via hjemmesidens forside under punktet "Bestyrelsen informerer"!

Kontakt til bestyrelsen:
Du kan kun kontakte bestyrelsens medlemmer pr mail. Årsagen til dette er at vores deltagelse i bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet og på denne måde kan vi prioritere tid til vort privatliv.

Mail adresser til bestyrelsen findes på forsiden under menulinjens punkt "Bestyrelsen"