Espergærde badmintons bestyrelse: 

Efter den ordinære generalforsamling 22./3.-2022 ser bestyrelsen for Espergærde badminton således ud:Bestyrelsesformand - på valg hvert år:
Jørgen Knudsen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år


Bestyrelsesmedlemmer på valg om 1 år (på generalforsamlingen i 2023):
 Gunvor Hjarding
 Morten Hansen-Nord
 Jørn Jensen
 Rasmus Otzen
 Sarah Rolloff
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg om 2 år (på generalforsamlingen i 2024):
 
Jan Hestbæk
 Peter Thomsen
 Magnus Broundal

Suppleanter (vælges for et år):
 
Morten Hestbæk - 1. suppleant
 Søren Bendtsen - 2. suppleant

Næste bestyrelsesmøde:
 Næste bestyrelsesmøde - se sidste referat fra bestyrelsesmøde.
 Hvis du har et emne som du mener bestyrelsen skal behandle, skal du tage kontakt til formanden Jan Hestbæk

Referater fra bestyrelsens møder 
findes via hjemmesidens forside under punktet "Bestyrelsen informerer"!

Kontakt til bestyrelsen:
Du kan kun kontakte bestyrelsens medlemmer pr mail. Årsagen til dette er at vores deltagelse i bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet og på denne måde kan vi prioritere tid til vort privatliv.

Mail adresser til bestyrelsen findes på forsiden under menulinjens punkt "Bestyrelsen"