Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 12-09-2023

Referent:  Gunvor

Deltagere: Morten Hansen-Nord ,  Jan Hestbæk,  Jørn Jensen,  Peter Thomsen, Henrik Pranov og Gunvor Hjarding

Afbud fra: Sarah Roloff, Magnus Broundal og Rasmus Otzen

DAGSORDEN

  1. Orientering fra formanden
  2. Orientering fra afdelingerne
  3. Økonomi
  4. Udestående rapportering til kommunen
  5. Eventuelt

Ad1) Henrik havde været til møde i hovedbestyrelsen. Der var ikke så meget at berette, andet end EIF skal forsøge at blive mere synlige, specielt nu hvor der kommer, så mange nye borgere til Espergærde.

Man kan dårligt finde oplysning om, hvor man kan melde sig til de forskellige idrætsgrene og hvor der trænes henne. Det skal der gøres noget ved. Bedre vejskiltning bl.a.

Ad2) I alle afdelingerne er der plads til flere medlemmer. Der er tilmeldt færre, end der plejer på dette tidspunkt, men vi ved også, at der i løbet af de næste uger og lige efter efterårsferien plejer at komme flere tilmeldinger.

Det  gælder også for baneudlejning både i Grydemosehallen og Espergærdehallen.

Der er iflg. Jan tilmeldt 2 ungdomshold, 1 seniorhold og 2 motionisthold til holdturnering.

Der er stadigvæk problem omkring skillevæggen i Grydemosehallen iflg. Sarah fra volleyball. Hun går videre med problemet . Vi afventer nærmere.

Iflg. Peter har der været problemer i Klubmodul omkring Nets.

Ad3) Jørn omdelte medlemslister og regnskab .Dette blev gennemgået, og i den forbindelse kunne det ses at der har været en større udgift til bolde, men som aftalt på seneste bestyrelsesmøde, har Henrik købt mange rør bolde (400), så vi klarer os et godt stykke tid, for vi ved jo ikke, hvad der evt. sker omkring prisen på bolde.

Ad4) Os der var til stede fik underskrevet diverse papirer, Henrik sørger for øvrige får underskrevet og kommunen får de nødvendige papirer tilsendt,  så vi kan få vores tilskud.

Ad5) Næste møde aftalt til tirsdag  den 10-10-2023 kl.19.00.