Beretning til Generalforsamlingen i Espergærde Badminton 2019

De sidste måneder af 2018 var i de fleste af EIFs afdelinger præget af usikkerheden omkring Espergærdehallens fortsatte beståen. De forskellige brugere af hallen samt hovedforeningen havde gjort kommunens politikere og embedsmænd opmærksomme på, i hvor høj grad de var afhængige af hallen, men ikke desto mindre blev hallens kommunale driftstilskud for 2019 fjernet fra kommunens budget. I midten af december blev der så alligevel, efter indsigelser fra de forskellige afdelinger og hovedforeningen, besluttet at give et reduceret driftstilskud, så det fortsat er muligt at drive hallen. Badmintonafdelingen, og givetvis også de andre brugere, ser frem til, at hallen i 2020 igen kommer på budgettet og får et driftstilskud i samme størrelsesorden som tidligere. Der var fra kommunens side lagt op til, at brugerne af Espergærdehallen skulle flyttes til Ny Idrætsby, men det viste sig hurtigt, at kapaciteten i Ny Idrætsby ikke kan opfylde brugernes behov. Vi håber så på, at Espergærdehallen vil bestå mange år ud i fremtiden, da der er reelt behov for dens kapacitet.

Der har i starten af sæsonen og et par gange i løbet af sæsonen været venteliste på enkelte ungdomshold, men i takt med at trænerne har fået vurderet spillernes styrke, har vi fået flyttet nogle spillere rundt, således at spillernes styrke er mere ensartet på holdene, og vi har på den måde været i stand til at tilbyde alle interesserede en plads. Og i ungdomsrækkerne har vi haft fire deltagende hold lige fra U11 til U15 i DGI-turneringerne i den forgangne sæson. De fleste af holdene har opnået en midterplacering og altså ikke nok til at blande sig i topplaceringerne. Det betyder så også, at ingen af ungdomsholdene skal til LM i år. Så må vi så se, om der i næste sæson igen er hold, der kan blande sig i toppen. Fra mig skal der lyde en stor tak til Morten for hans indsats med altid at have godt styr på ungdomsafdelingen og til ungdomstrænerne, som alle yder en god indsats. Sarah har støttet Morten godt, og det glæder mig, at Sarah har sagt ja til at blive inddraget endnu mere i ungdomsafdelingen – tak for det.

Seniorholdet spillede for første gang i flere år igen i en 6+4-række. Holdet klarede sig godt og sluttede på en fjerdeplads i rækken med samme pointtal som nummer 3, og jeg håber meget på, at vi kan skabe kontinuitet på seniorholdet, så vi fortsat kan tilbyde kommende seniorspillere fra vores ungdomsrækker mulighed for at spille på et seniorhold i vores klub, som jeg mener, er en nødvendighed for at kunne holde på de unge.

De yngste af seniorspillerne har i den forgangne sæson desuden har haft et træningssamarbejde med Helsingør og Snekkersten, hvor man har mødtes hos hinanden på fastlagte datoer. Fra Espergærdes side har Michael Petersen været primus motor og ydet en stor indsats for at få de unge til at møde op til hinandens træninger, og Michael har haft ansvaret for træningen, når den er foregået i Espergærdehallen. Fremmødet har været lidt svingende, Espergærdes spillere har været bedst til at støtte op om initiativet, og en evaluering ved sæsonafslutningen må så afgøre, hvordan samarbejdet skal være fremover. En stor tak til Michael for en stor og flot indsats og til Rasmus, der har taget over indimellem og stået for træningen om torsdagen i Grydemosehallen. Og der skal også lyde en tak for indsatsen til holdleder Johnny.

Med hensyn til Grydemosehallen har vi i mange år haft problemer med til tider aflåste døre og mangelfuld rengøring. Det er der nu blevet rettet en del op på. Rengøringen i hallen er blevet forbedret, og vores banelejere har fået udleveret en adgangsbrik, så de kan komme ind i hallen uden at være afhængige af at blive lukket ind af andre. Det har taget lang tid at nå dertil, men nu håber vi på, at vi ikke længere har så store problemer i den hal. Marianne har haft styr på banelejerne både i Grydemosehallen og Espergærdehallen med hjælp fra webmaster Peter, som ud over at støtte Marianne har godt styr på alt vedrørende vores hjemmeside. Tak til jer begge for indsatsen.

I motionistafdelingen har vi haft 2 hold tilmeldt holdturneringen. Det bedste hold har spillet i 4+4 i serie 1-2 og klaret sig så flot, at de sluttede på andenpladsen. Holdet har bestået af en blanding af spillere fra mandagsholdet og lørdagsholdet. Det andet hold har spillet i serie 3-4 og har desværre ligget i den tunge ende hele sæsonen. Der skal lyde en tak til vores holdledere Marianne og Svend for deres indsats. Og stor tak til Jørgen for at styre motionist 1 og Gunvor motionist 3, selv om Gunvor desværre har været indisponibel meget af sæsonen pga. en diskusprolaps. Men jeg håber, at Gunvor bliver klar igen til den nye sæson.

Sidste sæsons succes med natminton bliver gentaget i denne sæson, hvor vi igen har lejet udstyr hos DGI. Denne gang bliver det afviklet den 29.-30. marts. Vi håber igen på, at mange af de unge har lyst til at deltage, da det er en god måde at få rystet spillerne i de forskellige aldersklasser sammen på. Rasmus, Morten, Caroline og Sarah står for planlægningen, og jeg ønsker dem held og lykke med arrangementet.

Vi afholder vores klubmesterskaber den 6. og 7. april, og vi har jo en del erfarne planlæggere i Morten og Jørgen som i år får opbakning fra Sarah og Rasmus. Vi ser så lørdag aften frem til en fest for alle medlemmer over 16 år, og vi håber, at rigtig mange vil deltage både til klubmesterskaberne og i festen.

Vores altid pålidelige kasserer Jørn har igen stået for regnskabet, som han om lidt får lov til at fremlægge. Tak fordi du passer godt på vores finanser. En tak skal der også lyde til vores sponsor, DRACHMANN ADVOKATER, Fiskeboden på Espergærde havn, som har doneret deres overskud fra bankospil afholdt i november til badmintons ungdomsafdeling, som vil blive brugt til klubtrøjer, og alle vores trænere, holdledere og forældre, som vores klub er så afhængig af.

Og så har to af vores bestyrelsesmedlemmer, Marianne og Johnny, ønsket at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil godt takke jer begge for jeres mangeårige indsats for badmintonafdelingen. Den har vi været glade for, og jeg håber, I fortsat vil dukke op i hallen fra tid til anden, når der er badminton på programmet.

Tak for ordet.