Referat fra bestyrelsesmøde i Espergærde Badminton d. 28.8.2018 kl. 19.00

på Dortevej 21.....

 

 

 

Deltagere: Jørn Jensen, Morten Hansen-Nord, Marianne Madsen, Jan Hestbæk, Jørgen Knudsen, Johnny Martinussen, Rasmus Otzen, Peter Thomsen og Sarah Roloff.

 

Fraværende var Gunvor som var på ferie.

 

Dagsorden og referat

 

 

 1. Orientering fra formanden

   

  Ikke nogen endelig afgørelse på Espergærde Hallen. Udvalget skal overveje at give hallen en periode på 2 år og herefter vurdere om Espergærde Hallen skal bevares. Er ikke blevet behandlet politisk endnu. Gymnasie hallen står ikke færdig endnu.

   

  Nyt LED lys i Espergærde Hallen. Er tilpasset til badmintonbrug. Vi prøver os frem med en periode på et par uger og ser om vi er tilfredse med lyset. Det kan dæmpes. Lyset er finansieret af Fonden.

   

  Sankt Hans aften 2018 var uden bål. Jan skal til hovedbestyrelsesmøde i næste uge og høre nærmere hvad salget endte på. Men vi har ingen udgifter ude.

   

  Skoleidrætsdag med hjælp fra Rasmus, Morten og Milton. Stor ros til vores trænere og arrangementsgruppen. Stor succes.

   

  Holdtilmelding: Vi har tilmeldt senior i et 6+4 hold og 2 motionist med 4+4 spillere.

   

  Boldskabet/ Fugtskabet i Espergærde: Flemming har foreslået om ikke skabet skal placeres inde i hallen ved siden af de andre skabe. Enighed om det. Skabet skal dog garderes bedre mod indbrud. Giver os mulighed for at få dugfriske fugtige bolde til kampe. Det arbejdes der videre med.

   

  På sidste Hovedbestyrelsesmøde drøftede man EIF fremtidige struktur. DGI har været hørt og de vil vende tilbage til Hovedbestyrelsen med deres forslag af hvordan strukturen kunne være.  

   

  E-Sport har også været drøftet på Hovedbestyrelsesmøde. Der arbejdes på at E-Sport kan tilbydes i Espergærde. Gymnasiet vil gerne give tilladelse til at der oprettes E-sport i Helsingør Kommune.

   

  Der er foreningsmøde i Helsingør Hallen om halbooking og klubtilskud onsdag den 29.august 2018. Jan deltager og informerer efterfølgende bestyrelsen.

   

   

   

   

   

  2.                   Orientering fra afdelingerne

   

 • Orientering fra ungdomsformanden: Morten og Peter har henover sommeren holdt møde om ungdomstrækkerne og har fået puslespillet til at gå op. Et par U9/U11 er placeret på samme hold igen b.la. ud fra spiller styrke, så der var plads på U11/U13. Vi må huske ikke at love nogen forældre noget om oprykning til andre hold uden det har været forbi Morten og trænerne først.

  U9/U11 har 12 tilmeldte. Milton og Sofie er nye trænere

  U11/U13 A har 9 tilmeldte

  U11/U13 B har 20 tilmeldte

  U15/U17 A har 20 tilmeldte

  U15/U17 B har 24 tilmeldte og 4 står på venteliste.

  Milton og Sofie vil gerne på trænerkursus – Michael og Morten koordinerer.

  Holger og Anton skal også afsted på trænerkursus.

  Tilmeldingsfrist til holdturnering er den 06.09. Michael taler med holdlederne og sørger for tilmelding af hold sammen med Morten.

   

  Vi skal alle være påpasselige med ikke at glemme en medlemsliste nede i hallen – af hensyn til persondata sikkerheden.

   

 • Rasmus fortalte om Idrætsdagen som har givet 5 nye medlemmer. Rasmus og Morten har fordelt spillere på U15 og U17.

   

 • Webmaster Peter siger det har kørt rigtig godt. Flot arbejde med sæsonskifte.

 

 • Jørgen er bekymret for motionist 1 holdet. Der var kun 6 fremmødte og flere spillere fra sidste sæson er startet op på seniorholdet. Der er 12 tilmeldte holdet. Vi aftalte at motionist 1 kunne komme og spille kampe mod seniorholdet.

Den første mandag i måneden er forbeholdt fællestræning med Helsingør og Snekkersten hvorfor Motionist 1 først skal spille fra kl 19:30. De andre mandage kan de komme fra kl 19.

 

 • Marianne fortæller at der er lejet 21 ud af 39 baner. Godt samarbejde med Peter.

   

 • Motionist 2 har tilmeldt 2 stk. 4+4 hold.

   

 • Seniorhold har tilmeldt et 6+4 hold i Serie 3. Peter får kampprogrammet så det kan komme på hjemmesiden. 

 • Kasseren Jørn fremlagde regnskab. Det så godt ud.                    

   

   

   

  3.                   Trænerlønninger

                        -  Aftalt trænerlønninger til dem under 18 år, over 18 år og seniortræner.

   

  4.                   Betaling til seniorhold ved deltagelse på andre hold

                        - Punktet udgik.

   

   

  5.                   Mulighed for ratebetaling af kontingent

  Kan aftales med holdleder og kan kun løses ved bankoverførsel. Husk at orientere Jørn og Peter.

   

   

  6.                   Klubmesterskaber 2019

  Foreløbigt aftalt til den 6+7 april 2019. Jan skriver til Flemming og får bekræftet booking af hallen. Jan skriver ud til bestyrelsen når det er på plads.

   

  7.                   Evt.

  Rasmus vil gerne planlægge Natminton så vi kan få booket hallen og udstyret hos DGI. Vi skal dog lige kende de eksakte datoer for LM. Jan kontakter Lars Lau og vender tilbage til Rasmus. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

   

  Forslag til at alle ungdomstrænere gør spillerne opmærksomme på seniorholdets hjemmebane kampe så vi kan få skabt en god holdånd og god stemning i hallen. Johnny skal nok sørge for at orientere trænere når kampen er aftalt.

   

   

  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til

 • Tirsdag den 30. oktober 2018 – Jan indkalder med tid og sted.

 • Fredag den 23. november 2018.