GENERALFORSAMLING 2019

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Fodboldhuset, Gymnasievej i Espergærde

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller 
   
Jan Hestbæk - villig til genvalg

B. 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
   
    Bestyrelsen opstiller følgende der er på valg:
    Morten Hansen-Nord - villig til genvalg
    Jørn Jensen - villig til genvalg
    Gunvor Hjarding - villig til genvalg
   
    Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen
    Marianne Madsen
    Johnny Martinussen
   
    Bestyrelsen opstiller følgende til nyvalg:
    Rasmus Otzen tidligere 1. suppleant til bestyrelsen
    Sarah Roloff tidligere 2. suppleant til bestyrelsen 

 

C. 2 suppleanter

 

6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN