Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 29-01-2019.....

Referent Gunvor
Udsendt februar 2019

Deltagere: Jørn Jensen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Johnny Martinussen, Sarah Roloff, Jørgen Knudsen, Peter Thomsen og Gunvor Hjarding.

Afbud fra Marianne Madsen og Rasmus Otzen.

 

DAGSORDEN

  1. Orientering fra formanden

  2. Orientering fra afdelingerne

  3. Tøj tilbud

  4. Klubmesterskaberne

  5. Generalforsamling 2019

  6. Evt.

 

Ad1) Jan kunne berette at Espergærde Hallen fortsat er på kommunens budget dog i reduceret form, men forventes at være fuldt med igen på budget for 2020 og fremefter.

Den nye Idrætsby er gradvist ved at blive taget i brug af basket, fodbold og squash.

Badminton bliver i Espergærde Hallen og i Grydemose Hallen.  Fra uge 8 kan vi indtil videre disponere over hele hallen i Grydemosen om tirsdagen fra kl. 17.00-22.00. Vi har således fået mulighed for udlejning af flere baner.

Adgang til Grydemose Hallen foregår nu via en brik som udleveres af Jan, til de ansvarlige spillere / trænere. Der bliver muligvis indført et nyt låsesystem til næste sæson, men det er noget skolen / kommunen administrerer. Vi afventer.

Rengøringen er blevet bedre i Grydemose Hallen.

Petanque er blevet opkrævet et bankgebyr på 2.500 kr. for administration af en konto på 20.000 kr. hvilket virker helt urimeligt, de har spurgt om vi har fået en lignende opkrævning, men det sagde Jørn nej til.

Vi har modtaget   1.775 kr. fra Fiskemanden til vores ungdomsafdeling. Overskud fra afholdelse af et bingo i december måned. Fiskemanden var lidt ærgerlig over, at der ikke havde været nogen fra badminton til dette arrangement, Jan kunne kun beklage, men december er jo en måned, hvor der er mange arrangementer.

Jan håber at Otzen igen i år vil stå for vores deltagelse i forbindelse med skolernes idrætsdag den 24-06-2019.

Hal Flemming håber at vi vil benytte Espergærde Hallen også i maj måned. Det vil vi og i den forbindelse vil de der normalt spiller i Grydemose Hallen om torsdagen blive flyttet til onsdag fra kl. 18.00.

Ad 2) Ungdom) Milton og Sofie har været på trænerkursus 1. Det er planen at Silke, Frida og Rose skal på hjælpetrænerkursus. Morten har søgt kommunen om tilskud.

Holdturneringen er gået sådan lidt op og ned. Der bliver ingen udgifter til Landsmesterskaberne i år, men de unge har det sjovt og udviser glæde ved spillet.

Motionist 1) Jørgen forventer at de skal til Landsmesterskaberne, men det er Marianne Eriksen der styrer dette.

Senior) iflg. Johnny er det gået godt for vores seniorhold, og de skal nok også til Landsmesterskaberne.

Den fælles træning der blev aftalt mellem os og nogle af naboklubberne hvor seks spillere fra hver klub skulle mødes en gang om måneden, og spille mod hinanden er ikke gået som forventet, idet flere klubber har svigtet. Vi kører sæsonen ud, og så må vi se.

 Michael kunne godt tænke sig noget mere tid til sin træning om mandagen, dette aftaler Jørgen og Michael nærmere med hinanden.

Webmaster) Peter har foretaget en profil oprydning på hjemmesiden. Vi er pt. 232 medlemmer. Vores hjemmesides besøgstæller er ikke testet færdig. Shopmodul venter vi med lidt endnu. Peter forsøger hele tiden at gøre vores hjemmeside bedre.

Det er planen at vi skal have nyt klubtøj, som skal dække sæsonen 19-20-21 og det er planen at bestilling og afregning netop skal foregå via hjemmesiden.  Vi har igen valgt tøj fra Forza. Jørgen forsøger at få nogle tøj prøver shorts, nederdel og bluse. Ikke noget med træningsdragter, men nok mulighed for køb af løse jakker der vil passe til.

Kassereren) Jørn gennemgik regnskab og det ser rigtig pænt ud.

Sarah) ikke noget.

Motionist 3) der havde været en del usikkerhed omkring holdets fremtid i forbindelse med den nye Idrætsby, men denne usikkerhed kan nu manes til jorden og vi spiller videre. Der har samtidig været ytret ønske om, vi ikke kunne finde en måde til at skaffe nogle flere spillere til holdet. Det viste sig at der faktisk er plads til nye spillere på alle tre motionisthold. Det blev aftalt at Sarah fik til opgave at sørge for noget kreativt omkring dette. Annoncering i lokalavisen med billeder eller noget på Facebook kunne måske være nogle ideer.

Ad3) Vi har endnu en gang fået et tilbud om køb af klubtøj, bolde mv. fra Stein P. men vi er stadigvæk ikke interesseret i hans produkter. Vi foretager os ikke noget.

Ad4) Klubmesterskaberne afholdes i weekenden 6.-7.-april 2019 i Espergærde Hallen. Der er nedsat et udvalg bestående af Morten, Jørgen, Johnny og Sarah med Jan på sidelinjen.  Morten indkalder til opstartsmøde.

Jørgen vil tage kontakt til badmintonshoppen og spørge om de vil være interesseret i at være til stede en af dagene.

Det er planen at der igen i år vil blive afholdt klubfest om lørdagen i forbindelse med klubmesterskaberne.

Ad5) Generalforsamling den 26-03-2019 kl.19.00.

Marianne og Johnny ønsker ikke genvalg. Den øvrige bestyrelse vil foreslå at Sarah og Otzen indtræder i bestyrelsen og der vælges nye suppleanter.

Jan vil gerne tage endnu et år på formandsposten, men det vil være fint, hvis der er en anden, der har lyst og mulighed for at træde ind på denne post til næste år.

Jan føler han har gjort sit, hvilket vi andre er helt enige i.

Ad6) Ikke aftalt noget nyt møde. Vi mødes den 26-03-2019 lidt tid før starten af Generalforsamlingen.