Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 10-09-2019

Referent Gunvor
Udsendt 3. oktober 2019

Deltagere: Jørn Jensen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Sarah Roloff, Jørgen Knudsen, Peter Thomsen ,Lars Dam, Rasmus Otzen og Gunvor Hjarding.

DAGSORDEN

1.      Orientering fra formanden

2.      Orientering fra afdelingerne

3.      Trænerlønninger

4.      Skolesamarbejde

5.      Ønske om lejlighedsvis træner assistance på motionisthold

6.      Evt.

 

Ad 1) Fra møde i Hovedbestyrelsen kunne Jan berette at vi i forbindelse med Sankt Hans ved Havnen har modtaget 3.550 kr. for vores deltagelse.

Briksystemet i Grydemosehallen fortsætter indtil videre. Jan følger op på manglende tilbagelevering af brikker.

Volley er startet i Grydemosehallen.

Forretningsudvalget vil gerne have at basket og squash også blive en del af EIF, men det er endnu ikke afklaret.

Der har været en henvendelse fra DGI om vi stadigvæk er tilfredse med vores foreningsstruktur. Vi fortsætter uændret indtil videre.

DGI har lavet en prognose hvor det viser sig at der bliver flere og flere ældre, og disse er aktive, spørgsmålet er om vores forening er gearet til det. Det gælder jo nok ikke kun tilgang af ældre, men også yngre med al det planlagte nybyggeri, det tænker vi nærmere over.

Jens Bertram er trådt ud af Espergærdehallens fond, og er blevet erstattet af Jan Ryberg.

Om Helsingør Kommune stadigvæk vil yde fuldt driftstilskud til Espergærdehallen er endnu ikke færdigbehandlet.

 

Ad 2) Ungdom) Lidt sløv start iflg. Morten er der kun 83 tilmeldte indtil nu, men tror på de nok skal komme.

Der er tilmeldt 5 ungdomshold til holdturnering. Sarah er tovholder. Turneringsplan følger snarest. 

Frida og Silke er blevet hjælpetrænere.

Motionist 1) Iflg. Jørgen skal de også lige i gang. Der er kun 12 tilmeldte, og det skulle gerne blive bedre, for ellers har vi nok en udfordring.

Der er tilmeldt 1 turneringshold 4+2.

Motionist 2) Iflg. Jan er der også lidt tilbagegang her, der er tilmeldt et 4+4 til holdturnering. Svend Rytter er holdleder.

Motionist 3) Iflg. Gunvor mangler vi også nogle spillere, men vi har for første gang tilmeldt et hold til turnering et 4+2, som Per- Henrik er holdleder for. Vi glæder os til at prøve dette.

Senior) Iflg. Lars har vi fået samlet en rigtig god trup med mange gode spillere, ser ud til vi endelig har fået vores Senior Hold, som vi længe har arbejdet på.

Til holdturneringen er tilmeldt et 6+4 hold.

Der er et stort ønske om, at der kan komme en træner ude fra, til en gang imellem at træne vores A spillere og Senior Hold om mandagen fra kl. 15.45-19.30.

Lars kontakter vores tidligere træner Per Juul og spørger om han kender nogle potentielle trænere, eller om han måske selv vil.

Baneudlejning) Peter synes det går godt, i Grydemosehallen er der udlejet 12 baner af de 15 vi råder over. I Espergærde hallen er der udlejet 14 ud af 24. Vi er jo stadigvæk lige i starten af sæsonen.

Webmaster) Peter arbejder hele tiden på at forbedre layout og ønsker gerne feedback. Vi må også gerne komme med stof til hjemmesiden, og hvis der er rettelser til hjemmesiden.

Fiskemandens logo skal på hjemmesiden, han er jo vores nye sponsor.

Kassereren) Jørn omdelte Budget og gennemgik dette og alt ser fint ud.

Sarah) Ikke noget

Rasmus) Ikke noget, men der er sat dato for Natminton.

 

Ad 3) Trænerlønninger er på plads, og der blev råd til lidt stigninger.

 

Ad 4) Vi har fået en henvendelse om, vi vi l være med i noget samarbejde, med skolerne, dette er ikke umuligt, men vi vil gerne vide mere om, hvad det helt præcist indebærer for os, noget mere konkret.  Jan undersøger nærmere. 

 

Ad 5) Rasmus vil gerne sørge for, sammen med de andre trænere, at der bliver mulighed for noget træning for motionist 2 og 3, Jan og Gunvor aftaler nærmere om, hvornår det vil være mest praktisk at starte op.

Ad 6) Næste møde bliver 22-11-2019.