Bestyrelsesmøde i Espergærde Badminton d. 04.02.2020 kl. 19.00
i fodboldklubhuset på GymnasievejReferat

Fremmødt:
Jan Hestbæk – Formand / Motionist 2
Morten Hansen-Nord - Ungdomsformand
Jørgen Knudsen – Motionist 1
Rasmus Otzen - Trænere
Jørn Jensen - Kasserer
Peter Thomsen - IT
Lars Dam Raaby - Suppleant

Fraværende:
Sarah Roloff - medlem
Gunvor Hjarding – Motionist 3


1.     Orientering fra formanden:

        a. Espergærde-hallen: Der er ingen afklaring fra Helsingør Kommune om tilskud til fortsat drift. Nuværende tilskud løber til 31/12-2020.

        b. Alfa-Laval har bevilget 10,000 kr til tøj til ungdomsholdene.
            Ca. 30 T-shirts kan trykkes med Alfa Laval logo og Espergærde Badminton. T-shirts administreres af holdledere.

        c. Der er kommet nye procedurer for indberetning af regnskab til Helsingør Kommune. 5 bestyrelsesmedlemmer skal godkende elektronisk.

        d. Revision af regnskab skal nu indeholde billed- adresse-ID på samtlige bestyrelsesmedlemmer.


2.     Orientering fra afdelingerne
        a. Kasserer: ”Vi har lidt penge”. Der har været lidt tvivl om dobbelt-betaling for klubtøj, men det er der snart styr på.
            Kort gennemgang af regnskab pr 31/12-2019. Det ser fornuftigt ud.
        b. Motionist 1: Bedre fremmøde til træning. Så alt er fint. Ønske om oprydning af redskabsskab i Espergærdehallen.
            MHN sørger for at gamle ungdomstrøjer bliver uddelt til U9-holdet.
        c. Ungdom: vores 5 hold klarer sig i fra bunden til midten af rækken, så ingen hold går desværre videre til slutspil.
            Især U19-U17 holdet har det svært. Trænere næste bliver uden Anton og Holger i teamet, så der skal rokeres lidt.
            Godt at vi har haft flere yngre spillere igennem kurser og hjælpetræning. 3 trænere fortsætter på ungdomstræning 2 kurset snarest.
            Sarah Roloff forbereder et sæt ”forældre-regler” til næste sæson. Især forældre i hallen på de små hold skal adresseres.
        d. Trænere: Der er ikke mange til U13/U11A træningen. Træning forløber fint. Træning m Per Juul er en stor succes hos U19/U17A.
            Det er lidt mere trægt for U13/U11A med ”svær” træning – vi kan overveje kortere tid, blødere træning, sodavand efter træning mm
            til næste sæson. Natminton 27/4 gebyr fastsættes til 100 kr pr deltager.
        e. Motionist 2: Der er kommet fint fremmøde efter en træg start. Især drikkevarer hjælper på fremmøde.
            En fin trup med rigelig til at stille hold. Motionist 2 kan med en sejr i næste runde sikre sig oprykning til næste sæson!
        f. Motionist 3 (v. JH): Det er svært at få mange til træning lørdag 8.15 – ideer til at få flere til modtages gerne.
        g. Senior: Stor succes med Per Juul til træning. Vi forsøger at forlænge til næste sæson – og udvide med at få Per til at overvære et par 
            holdkampe.


3.     Besøg af H.K. Vittinghus – lørdag 29/2-2020 14.30-17.30
        a. Sarah og Rasmus planlægger forløbet. Lars forhører ”Kristians Kaffe” om han kan stille kaffebod m. kaffe og cookies.


4.     Klubmesterskaber – 25/26.april-2020
        a. Jan, Sarah, Rasmus og Jørgen inviterer og planlægger.


5.     Generalforsamling
        a. Forslag til dato er 24/3-2020 kl 19.30. Peter sørger for inkaldelese


6.     Kontingentsatser for ny sæson
        a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


7.     Evt.