GENERALFORSAMLING 2020

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Fodboldhuset, Gymnasievej i Espergærde

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

A.   Det foreslås at bestyrelsen udvides med et medlem – til i alt 9 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vil herefter bestå af formanden samt 8 bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget stilles af bestyrelsen.

5. Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller 
    Lars Dam – villig til valg

B. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
    Bestyrelsen opstiller følgende:
    Jørgen Knudsen - villig til genvalg
    Peter Thomsen - villig til genvalg
    Jan Hestbæk - villig til valg

C. 2 suppleanter

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN 

Af hensyn til retningslinjerne for forsamlinger i forbindelse med Covid-19 opfordrer vi i år til, at man tilmelder sig generalforsamlingen.

Medlemmer kan tilmelde sig på: formand@eif-badminton.dk