Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 24-11-2020
Referent Gunvor
Udsendt 03-12-2020

 

Deltagere: Jørn Jensen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Sarah Roloff, Peter Thomsen, Jørgen Knudsen, Rasmus Otzen og Gunvor Hjarding.

Afbud fra Lars Dam

 

DAGSORDEN

 

  1. Senior holdet, få vores formand tilbage

  2. Covid -19 situationen, spillere, banelejere o.s.v.

  3. Regnskab

  4. Nyt fra afdelingerne

  5. Evt.

 

 

Ad1) Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der har været en uenighed mellem 2 bestyrelsesmedlemmer i relation til corona situationen og de retningslinjer, der var udstukket af Dansk Badminton Forbund, og dette har medført at Lars Dam, har trukket sig som formand.

 

Jørgen vores næstformand, som har udsendt dagens dagsorden, ønsker grundet andre aktiviteter ikke at indtræde som formand.

 

Jan indvilgede herefter at gen indtræde som formand, men påpegede samtidig, at det kun vil være for en periode frem til næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen konstituerede herefter Jan som formand, vel vidende at der skal arbejdes på at finde et nyt formands emne, og dette er en stor udfordring.

 

Otzen overtager ansvaret for senior holdet.

 

Ad 2) Efter megen snak frem og tilbage, blev det besluttet at et nyt corona udvalg bestående af Jørgen, Morten og Peter skulle sætte sig sammen og udfærdige et skriv med nuværende Covid -19 retningslinjer for Espergærde Badminton. (Dette er hurtigt blevet gjort og her primo december er der pr. mail udsendt til alle medlemmer, retningslinjer for Espergærde badminton, så ingen burde nu være i tvivl om vores retningslinjer.) Der bliver hele tiden fulgt op, hvis der udstikkes nye retningslinjer fra højere instanser.

Ad 3) Jørn omdelte medlemslister og regnskab pr. 20-11-2020.

 

Regnskabet ser fint ud.

 

Medlemslister følges der op på af de ansvarlige.

 

Ad 3) Ungdom) Sarah oplyste at vi nu har 70 ungdomsspillere, der er kommet mange helt unge.

Vi har desværre måtte trække det ene U13 turneringshold.

 

Det har været nødvendigt at rokere lidt om på, hvornår de enkelte hold har trænings tider af hensyn til at få den mest optimale træning.

 

Sponsoratet fra Alfa Laval er endnu ikke brugt og i den forbindelse blev det besluttet at vi i vores regnskab vil hensætte et klub tilskud på 12.000kr. Vi satser på, at vi i det nye år vil kunne give ungdomsspillerne hver en klubtrøje med logo. Jørgen undersøger nærmere og kontakter vores leverandør.

 

Iflg. Otzen aflyses natminton.

 

Motionist 1) iflg. Jørgen er der kommet en ny dame på holdet.

 

Motionist 2) Jan efterlyser en mere positiv indstilling fra sine spillere.

 

Motionist 3) Jeg (Gunvor) laver en oversigt med hvem (10) spillere, som vi må være om lørdagen, og det fungerer fint og alle er meget glade for, vi i det hele taget har mulighed for at spille.

 

Baneleje og WEB) Peter har her i vores Covid -19 tid gjort et stort arbejde i corona udvalg med af gennemlæse regler og tolkning af disse, så vi har kunne få lov at spille. Peter har også brugt tid på at flytte rundt på banelejere og sikre at regler er blevet overholdt.

 

5)Sarah informerer Per Juul om at vi indtil videre må indstille hans træning s tider af vores spillere. Vi vil vende tilbage, når det bliver muligt.

 

Der skal ikke købes flere bolde i år.

 

Motionist 3 klager over skarpt lys i hallen. Forklaringen er iflg. Jan at det er led lys, så det kan ikke være anderledes. Jeg informerer mine spillere.

 

Nogle trænere får en lønstigning pr. 01-01-2021, andre har lige fået.

 

ALLE SOCIALE ARANGEMENTER STORE OG SMÅ, SÅ SOM JULE TAM TAM OG KLUBMESTERSKABER ER AFLYST INDTIL VIDERE, OG DET ER VIGTIGT AT DETTE RESPEKTERES.

 

Næste møde 02-02-2021