Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 05-05-2021

Referent Gunvor

Udsendt maj 2021

 

Deltagere:  Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Sarah Roloff, Peter Thomsen, Jørgen Knudsen, Rasmus Otzen og Gunvor Hjarding.

Afbud fra Jørn Jensen

DAGSORDEN

1     Orientering fra formanden

2     Orientering fra afdelingerne

3     Retningslinier for genåbning Corona-pas (håndtering

4     Forlængelse af nuværende sæson

5     Kontingentsatser for ny sæson

6     Generalforsamling

7     Arrangementer i den kommende sæson

8     Evt.

 

Ad1) Jan kunne oplyse at vi får de samme tider i Grydemose Hallen.

Der bliver nu igen åbnet op for voksen badminton.

 

Ad2) Ikke meget nyt fra de enkelte afdelinger, da vi har ligget stille.
Iflg. Sarah har ungdom har været i gang med lidt udendørs træning.
Fra den 21. april 2021 blev det så igen til stor glæde for ungdom til og med 17 år, muligt at starte indendørs med restriktioner, som ingen forsamlinger over 25 og de ellers gældende regler for mundbind afspritning mv.

Ad 3) I morgen den 6. maj 2021 bliver det igen muligt for voksne at spille med diverse retningslinier som fremvisning af corona-pas, forsamlingsforbud på max 25 og de generelle corona retningslinier som i 2020.
Det er de enkelte holdledere som får ansvaret for at ingen spiller uden gyldigt corona-pas.
Med hensyn til banelejere er det bestyrelsens ansvar at der bliver udført en kontrol. Vi har aftalt en turnus plan.

Ad 4) Den nuværende sæson vil blive forlænget til og med den 25. juni 2021 altså frem til skolernes sommerferie.
Der vil muligvis blive en yderligere forlængelse for at kunne spille i Espergærde Hallen. Dette vi der blive informeret om på Hjemmesiden. Flemming ønsker at vi bruger Hallen mest muligt. 

Ad 5) Det blev besluttet at nedsætte kontingentbetalingen for næste sæson med 200 kr. pr deltager på hold samt pr. bane.
Under nedlukningen har vi fortsat med at give vores trænere løn med en forventning og et håb om, at vi kan beholde vores meget stabile trænerstab.

Ad 6) Vi har jo grundet nedlukning og diverse restriktioner ikke fået afholdt vores generalforsamling, men den er nu fastsat til den 8. juni 2021. Hvor den skal holdes vides endnu ikke, vi afventer retningslinier omkring lokale. Ligeså snart vi ved mere vil dette blive meddelt.

Ad 7) I den kommende sæson vil vi forhåbentlig kunne afvikle klubmesterskaber.
Arrangement målrettet til piger.
Ungdomssamling i Hallen og andet socialt.

Ad 8) Sæsonstart 9. august med håb om en rigtig god sæson 21/22