Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 17-08-2021

Referent Gunvor
Udsendt august 2021

Deltagere: Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk,  Peter Thomsen , Jørn Jensen og Gunvor Hjarding.
Afbud fra Jørgen Knudsen, Sarah Roloff og Rasmus Otzen

 

DAGSORDEN

1 Orientering fra formanden

2 Orientering fra afdelingerne

3 Medlemssituationen (tiltag)

4 Arrangementer i sæsonen og fastlæggelse af datoer

5 Evt.

 

Ad 1) Jan havde ikke så meget da der ikke har været afholdt nogle møder i Hovedforeningen eller andre steder.
Jan har aftalt med Per Henrik at han bliver holdleder for motionist 2 og 3, da det er besluttet kun at tilmelde et turneringshold et 4+2.
Generelt er der endnu ikke tilmeldt så mange tidligere medlemmer. Jan mener at det måske skyldes at folk er lidt tilbageholdende grundet en mulig ny coronabølge med deraf følgende nedlukning.
Der havde været et par nye spillere til mandagstræning de kommer fra Helsinge, da Helsinge har nedlagt deres badminton træning. Vi kan jo håbe at de kommer til os.

Ad 2) Baneudlejning) Peter kunne oplyse at der er 5 ledige baner i Grydemosen og 8 i Espergærde hallen.
Ungdom) Sarah havde sendt en mail med status på ungdom, som Jan delte en kopi ud af.
På U15/17A kun tilmeldt 3, og på de øvrige hold er der også ledige pladser.
Der vil komme 10-15 børn til prøve træning primært U13 spillere.
Holdtilmelding har Sarah endnu ikke fastlagt. Vi anbefaler Sarah at hun ikke tilmelder for mange hold.
Skulle der i løbet af sæsonen være nogle, der gerne vil til turnering, må vi tilbyde dem at deltage i individuelle turneringer.
Motionist 3) 4 tilmeldt men jeg har kontakt med 4 andre så vi ser, om der ikke skulle dukke nogle flere op.
Motionist 2) Går også lidt trægt med tilmeldingerne iflg. Jan
Morten havde ikke noget.
Jørn omdelte medlemslister og regnskab pr 17.aug 2021 hvor det fremgår at vi ikke har fået så meget i indtægt som forventet men ellers ok.

Ad 3) Efter megen tale frem og tilbage, blev det aftalt at Jan tager kontakt til Sarah og taler med hende, om hun kan være behjælpelig med opslag på de sociale medier, opslag målrettet de enkelte målgrupper. Der er plads til nye medlemmer på alle holdene.

Ad 4) Sarah vil meget gerne at der vil blive afholdt Natminton, arrrangementer som eftermiddags- og aftenmøder med spil og hygge.
Arrangementer hvor de unge kan få lov til at tage en ven eller veninde med, og så kan det forhåbentlig øge antallet af ungdomsspillere.
Datoer må aftales senere.
Klubmesterskaber vil vi alle gerne have afviklet og datoen blev fastsat til den 2.og 3. april 2022, men det har efterfølgende vist sig at hallen er optaget, så vi afholder mesterskaberne i weekenden den 30.april og 1. maj 2022.

Ad 5) Jan sørger for boldindkøb.

Det blev besluttet at vi ikke får nyt klub tøj i år.

Næste møde fastsat til tirsdag den 21-09-2021.