Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 21-09-2021

Referent Gunvor

Udsendt oktober 2021

 

Deltagere:  Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Sarah Roloff, Rasmus Otzen og Gunvor Hjarding.

Afbud fra Jørgen Knudsen, Peter Thomsen og Jørn Jensen

DAGSORDEN

1.   Orientering fra ungdoms formanden
2.   Orientering fra formanden
3.   Nytænkning omkring Motionist 3 lørdag morgen
4.   Orientering fra afdelingerne
5.   Evt.

 

Ad 1)
Sarah og Jørgen har været i dialog omkring køb af klubtøj, da der er flere, der har spurgt om mulighed for køb af dette. Det vil blive en ny model fra Forza men meget lig den vi har i dag. Vi synes Sarah skal kontakte Jørgen for at finde ud af om endelig pris med og uden tryk. Køb skal foregå via Hjemmesiden her er der pt problem omkring betalingssystemet, da vi skal overgå til en anden betalingsmåde via Nets og denne er endnu ikke på plads. Sarah vil tale med Jørgen om vi ikke kan finde en anden midlertidig betalingsmåde.

Ungdomsafdelingen har nu 52 spillere og Sarah forventer at vi snart er oppe på samme antal som tidligere.

Der har været opslag på Facebook for at tiltrække nye spillere, og Sarah vil gøre dette igen.

Der er ikke tilmeldt nogle ungdomshold til holdturnering, men iflg. DGI er vi ikke den eneste klub med problem omkring spillere. DGI vil muligvis forsøge med en ny turneringsrunde efter Nytår.

Sofie er stoppet som træner. Morten tager herefter over om fredagen.

Ingrid og Gustav skal på hjælpe og træner kurser.

Der skal afholdes Natminton, dato er endnu ikke fastlagt.

Det er også planen at der skal afholdes nogle arrangementer hvor der skal spilles for sjov og hygge, så der kan skabes noget socialt samvær og der vil blive mulighed for at tage en ven eller veninde med som måske herefter kunne få lyst til at melde sig til badminton. Datoer er ikke fastsat.

Sarah spurgte om datoen for klubmesterskaberne den 30.april / 1. maj 2022 må meldes ud allerede nu, ja det må den meget gerne.

Ad 2)
Jan havde været til møde i Hovedbestyrelsen, hvor der samtidig blev afholdt Generalforsamling.

Der var blevet spurgt om vi havde et fælles system til dataopbevaring, men det har vi jo ikke. Det er tanken at EIF på sigt skal have et fælles dataopbevaringssystem.

Gymnastik og Håndbold har været hårdt ramt i forbindelse med coronanedlukningen. Gymnastik mangler en formand.

Så var der blevet talt om køb af ny opvaskemaskine til køkkenet i Hallen men uden en afklaring.

Peter Brask holdt en tale med mange rosende ord til Randi Rosenfeldt for hendes 60 års virke i EIF Gymnastik afdeling og hun fik overrakt en forsinket æresnål for dette.

Randi er også blevet æresmedlem i DGI.

EIF har modtaget 300.000 kr. fra Egegaardens Brugerforening. Pengene skal primært gå til ungdomsmedlemmerne men hvordan og hvorledes pengene skal fordeles er endnu ikke bestemt, men vi kan da nok på et tidspunkt få mulighed for at søge til vores ungdomsafdeling.

Ad 3)
Motionist 3 mangler spillere og der blev talt frem og tilbage om hvilke tiltag vi kan gøre.

Sarah vil forsøge at lave udkast til flyers og opslag på socialt medie målrettet denne spillergrupper. Vi er primært spillere lidt op i årene plus 40 og opefter, og vi søger nogle som måske har spillet tidligere på motionistplan og godt kunne tænke sig at komme i gang igen.

Sarah foreslog at der frigives nogle baner om lørdagen fra kl.10.00 - kl.11.00 til familie badminton, et supplement til tiden om fredagen i Grydemose Hallen. Da der ikke er så mange af Seniorerne, der træner lørdag formiddag, så de kan godt afgive nogle baner ,  med det antal spillere de er nu.

 Dette kunne måske også være en mulighed, at nogle forældre fik lyst til selv at spille og komme lidt før og forsøge at spille på Motionist 3, der starter kl. 8.15 – kl. 10.00. Vi skal måske også overveje, om vi skal starte lidt senere, så vi spiller lidt kortere tid, nogle vil måske gerne sove lidt længere om lørdagen.

Ad 4)
Morten havde ikke noget.

På Motionist 2 er der tilmeldt 17 iflg. Jan.

Iflg . Rasmus er der hos Seniorerne kommet nogle nye spillere, så det er fint. Omkring træning er det aftalt, at Per Juul kommer fast sidste mandag i måneden. Øvrige træning foregår ved at de selv klarer det, træneropgaven går på fast rotations skift.

Lørdag den 23. september spilles den første turneringskamp. (den blev vundet 9-4 modstander Måløv)

Ad 5)
Jan var blevet kontaktet af Flügger farvehandler om vi vil være med i Flügger Andele. Vi skal så oprette en konto hos Flügger, og vores medlemmer vil så få procenter ved køb, når de anvender denne konto, og der vil samtidig tilgå en bonus til vores afdeling.

Vi synes Jan skal tilmelde os sådan en konto hos vores lokale Flügger.

Næste møde aftalt til 26. november kl. 16.30.