Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 08-02-2022

Referent Gunvor

Udsendt  februar 2022

 

Deltagere:   Morten Hansen-Nord , Jan Hestbæk,  Jørgen Knudsen, Jørn Jensen, Peter Thomsen ,Gunvor Hjarding og (Sarah Roloff hjemme fra via Skype)

Afbud fra Rasmus Otzen

DAGSORDEN

1.       Orientering fra formanden

2.       Orientering fra afdelingerne

3.       Baneleje på timebasis

4.       Klubmesterskaber

5.       Generalforsamling

6.       Evt.

 

Ad 1)

Fra seneste møde i Hovedbestyrelsen kunne Jan oplyse, at der endnu ikke var taget stilling til hvorledes de 300.000 kr, som EIF har modtaget af Egegaardens Brugerforening, og som primært er tilegnet ungdomsmedlemmerne i EIF, skal anvendes.

Der var forslag om at pengene skulle investeres, så de kan yngle, men det synes vi er en dårlig ide. Hellere give dem til EIF’s ungdom nu.

Ikke noget nyt om Espergærdehallen; men vi kan stadigvæk ikke se, hvordan den kan undværes med al den aktivitet, der er i hallen.

Vi er nu i badminton afdelingen 194 medlemmer.

Ad 2)

Ungdom) iflg.  Sarah er der kommet en del nye ungdomsspillere, så der er nu 70 ungdomsspillere . U15-U17 spillere kan vi godt bruge nogle flere af.

Sarah ser frem til, at der nu kan blive afviklet nogle af de aktiviteter som grundet Corona ikke kunne afholdes.

Der er ikke tilmeldt noget ungdomshold til turnering; men 8 børn har været til en turnering i Helsingør og det havde vist været en rigtig god og sjov oplevelse.

Der er styr på trænerstaben.

Børnene har alle fået de trøjer, der blev sponsoreret af Alfa Laval.

Senior) iflg. Sarah er det aftalt at Per Juul står for afholdelse af træningen 1 gang om måneden, og den øvrige træning klarer spillerne selv via en turnusordning.

Der er startet en ny spiller som kommer fra Køge, og det virker, som han passer godt ind.

Turneringsholdet har klaret sig fint, og er klar til oprykning i serie 1.

Træningen om lørdagen er skubbet lidt, så der først startes efter kl.11.00.

Motionist 1) iflg. Jørgen er der ikke så mange spillere, så de træner også sammen med seniorerne.

Motionist2) iflg. Jan er der 21 tilmeldt, og der er tilmeldt et turneringshold.

Der er ændret træningstid, så der trænes nu lørdag fra kl. 10 – kl. 12.

Motionist 3) iflg. Gunvor starter vi nu igen kl. 08.00 lørdag morgen den trofaste glade trup, som jeg sætter stor pris på; men det gør ikke noget, hvis vi kunne blive lidt flere. Vi har jo måtte afgive nogle spillere til motionist 2 - fair nok.

Webmaster) iflg. Peter har og er der udfordringer omkring mail, når der skal vedhæftes dok.

Der er et nyt EDB regeringsprogram til styring af hjemmesiden på vej. Ny udfordring.

Baneleje) iflg. Peter er der kun få baner, der ikke er udlejet.

Kassereren) Jørn omdelte og gennemgik udkast til årsregnskab, som ser fint ud. Der er et lille overskud på 6.223,95 kr.

Ad 3)

Hovedbestyrelsen har bedt Jan kigge på muligheden for udlejning af baner på timebasis. Efter en snak frem og tilbage blev vi enige om at Jan skal bede om en nærmere præcisering fra Hovedbestyrelsen, og vi vil også gerne vide hvordan Kommunen evt. stiller sig til dette.

Ad 4)

Klubmesterskaberne afholdes i week-enden 30-04/ 01-05-2022 i Espergærdehallen.

Mesterskabsudvalget består af Sarah, Morten, Jørgen og Rasmus. Sarah indkalder til opstartsmøde.

Gunvor kontakter Karen Bonde om hun igen sammen med mig, vil tage endnu en tørn ved dommerbordet.

Ad 5)

Jan vil gerne stoppe som formand og Peter vil gerne aflastes.

Bestyrelsen kigger på hvad vi kan gøre, vi har en person, som vi vil tage kontakt til.

Generalforsamlingen afholdes den 22-03-2022 kl.18.00

Ad 6)

Jørgen ser om han kan finde ud af noget omkring nyt klubtøj, så det evt.  kan vises ved klubmesterskaberne.

Kontingent for den næste sæson fastsættes til det samme som i 2021 dog uden Corona kompensations fradraget på de 200 kr.

Næste møde den 22-03-2022 hvor vi mødes kl.17.30 inden generalforsamlingen.