Beretning til Generalforsamlingen i Espergærde Badminton 2022

Så har vi haft en sæson, hvor vi forhåbentlig har set det sidste til nedlukning eller restriktioner pga. corona. I januar 2021 blev al indendørs idræt lukket ned i flere måneder, og vi kunne først så småt få lov til at spille badminton igen, da foråret var godt i gang, og vi nærmede os afslutningen på den normale badmintonsæson. Vi besluttede os derfor for at forlænge sæsonen ekstraordinært, så vi gav medlemmerne mulighed for at spille hele sommeren. Og det var der heldigvis en del, der var glade for – flere måneders afsavn – og usikkerhed med hensyn til rejserestriktioner – gjorde sikkert sit til, at mange greb ketsjeren og spillede badminton både i juni og juli.

Men vi kunne også mærke, at de seneste års afbrydelser påvirkede medlemstallet en hel del. Det gik lidt trægt efter sommerferien med at lokke medlemmerne på banen igen. Støt og roligt gik det dog fremad, og især på ungdomsfronten kom der i løbet af efteråret gang i indmeldelserne igen. Og da vi nåede årsskiftet, kunne vi konstatere, at vi havde nøjagtig lige så mange medlemmer som året før. Det tal er så øget lidt igen efter årsskiftet. Og med tanke på, at vi ikke har kunnet arrangere noget for hverken ungdomsspillerne specifikt, og her tænker jeg især på natminton, som vi ellers har arrangeret mange gange gennem flere år, før vi fik corona, eller for alle medlemmer i al almindelighed i form af klubmesterskaber, er det fint, at vi har kunnet holde medlemstallet.

På ungdomsfronten er der kommet en hel del nye spillere, mens andre har stoppet. Det bevirkede, at der ikke blev tilmeldt ungdomshold til turneringskampe, da det erfaringsmæssigt kræver noget tid med træning, inden de unge er klar til at spille turneringskampe. Det håber jeg så, at flere unge vil være friske på i den kommende sæson, så de kan blive fortrolige med også at møde spillere fra andre klubber.

På seniorfronten kan jeg oplyse, at holdet rykkede op i sidste sæson, selv om de kun fik afviklet fire kampe inden nedlukningen. Alle kampe blev vundet, og holdet rykkede så op. Der er udfordringer med en ret smal trup, hvor skader og sygdom hurtigt kan gøre truppen sårbar. Men på trods af disse udfordringer ligger de godt til i rækken, og det kan i skrivende stund godt ende med, at holdet skal spille med om oprykning.

Vi har tidligere haft tre hold tilmeldt i motionistrækkerne, men usikkerheden omkring antallet at medlemmer gjorde, at der kun er blevet tilmeldt ét hold. Det er til gengæld gået fremragende, og holdet er rykket op. Stort tillykke til holdet og de to holdledere Per-Henrik og Julie.

Vi har oplevet øget interesse for at leje baner hos os. Alle baner i Grydemosehallen er udlejet, og belægningsprocenten er også stor i Espergærdehallen. Så det tegner godt for fremtiden.

Vi skal også afholde klubmesterskaber i denne sæson. Det har vi ikke kunnet gøre i et par år, men nu skal det være i weekenden den 30. april og 1. maj. Og jeg håber også, at vi snart igen kan få afholdt natminton og andre ting for de unge.

Vi er mange i bestyrelsen, som efterhånden har siddet på de samme poster i mange år. Men nu er vi nået til det tidspunkt, hvor der skal lidt forandringer til. For over 15 år siden trådte Peter Thomsen ind i bestyrelsen med den målsætning, at han ville øge informationsniveauet i afdelingen og i den forbindelse også lave en ny hjemmeside til os. Den blev så efter nogle år lagt på Klubmodul, hvor Peter også fik etableret online tilmelding og betaling, så vi kunne slippe for at sende girokort ud til medlemmerne. Og det har været en stor hjælp for kassereren.

Men alt har en tid, og Peter synes, at han godt vil overdrage webmasterfunktionen til en anden nu. Så jeg vil godt sige en stor tak til dig Peter for altid at holde bestyrelsen og medlemmerne godt orienteret, også i perioder, hvor du har været presset arbejdsmæssigt. Du har virkelig været en super og pålidelig webmaster.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen samtidig med Peter, og jeg er også nået til det punkt, hvor jeg vil overlade stafetten til en anden. Jeg vil, ligesom Peter, godt fortsætte i bestyrelsen, men da jeg for halvandet år siden sagde ja til at blive formand igen i en nødsituation, gjorde jeg også opmærksom på, at det kun var ment som en overgangsløsning, så derfor skal vi også finde en afløser for mig på formandsposten.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde gennem årene, og jeg er glad for, at vi nu kan tænke fremad og forhåbentlig lægge restriktioner bag os.

Og til sidst vil jeg godt slutte af med at takke alle, der har ydet en indsats for Espergærde Badminton, og vores sponsorer, DRACHMANN ADVOKATER og Alfa Laval.

Og nu vil Jørn så fremlægge vores regnskab.

Tak for ordet.