Referat af generalforsamling i EIF´s badminton afdeling tirsdag den 22.marts 2022 i Fodboldhuset på Gymnasievej.

Referent: Gunvor Hjarding

Udsendt april 2022

Dagsorden

     1. Valg af dirigent

     2. Formandens beretning

     3. Regnskabsaflæggelse

     4. Indkomne forslag

       A. Det foreslås at bestyrelsen udvides med to medlemmer - til i alt 10 bestyrelsesmedlemmer.
            Bestyrelsen vil herefter bestå af formanden samt 9 bestyrelsesmedlemmer.
            Forslaget stilles af bestyrelsen.

     5. Valg

       A. Formand
           Bestyrelsen har ingen kandidater

 

       B. 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

           Bestyrelsen opstiller følgende

           Jørgen Knudsen – villig til genvalg

           Peter Thomsen – villig til genvalg

           Herudover opstiller bestyrelsen

           Jan Hestbæk

           Magnus Broundal

       C. 2 suppleanter

     6. Eventuelt

         Forslag der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2022

 

Jan startede med at byde velkommen til generalforsamling. Hvorefter vi gik til punkt 1

 

1)
Svend Rytter blev enstemmigt valgt som dirigent og Svend kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamling var lovligt indvarslet på Hjemmesiden.

 

2)
Formandens beretning, der kan læses andet steds på Hjemmesiden, blev herefter godkendt med applaus. Jan benyttede samtidig lejligheden til at takke Peter for sit store stykke arbejde som Webmaster gennem mange år, og synes at det i år, var en rigtig god ide at alle medlemmer havde modtaget indkaldelsen til generalforsamling på mail.

3)
Jørn gennemgik regnskabet og kunne meddele at vi havde et mindre overskud på 6.223,95 kr.  Regnskabet blev godkendt ligeledes med applaus.

 

4)
Det indkomne forslag blev vedtaget.

5)
     A. Som ny formand for en 1-årig periode blev valgt Jørgen Knudsen.

     B. For en 2-årig periode blev Peter Thomsen genvalgt.
          For en 2-årig periode blev Magnus Broundal valgt som ny i bestyrelsen og
          Jan blev også for en 2-årig periode valgt ind i bestyrelsen igen.

     C.  Morten Hestbæk blev valgt som 1. suppleant
          og Søren Bendtsen som 2. suppleant

 

 

6)

Der var kommet en ide/forslag fra Christina Berg.

Om vi som Idrætsforening ikke kunne tilbyde de nyankomne ukrainere mulighed for at prøve at spille badminton i vores klub. Især de unge /børnene men måske også voksne der kunne have lyst.

Christina og Gert vil gerne påtage sig opgaven at informere om det, der hvor der vil være indkvartering eller måske via kommunen/lokalaviser eller via anden kontakt.

Alle syntes det var en rigtig god ide. Men Søren Bendtsen foreslog at de først tager kontakt til de andre afdelinger i EIF, om de muligvis også har lignende tiltag, så vi måske kan arbejde sammen om denne opgave. Jan eller Jørgen kontakter Christina.

 

Jørgen takkede herefter for valget som ny formand, og samtidig takkede han Jan den afgående formand for sit store arbejde og takkede ligeledes Peter for sit engagement i bestyrelsen.

 

Herefter takkede Svend for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på næste bestyrelsesmøde.