Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 26-04-2022

Referent Gunvor

Udsendt  maj 2022

 

Deltagere:   Morten Hansen-Nord , Jan Hestbæk,  Jørn Jensen, Peter Thomsen , Rasmus Otzen , Sarah Roloff,  Magnus Broundal og Gunvor Hjarding

Afbud fra Jørgen Knudsen

DAGSORDEN

1.       Klubmesterskaberne

2.       Konstituering

3.       Orientering fra afdelingerne

4.       Evt.

 

Ad 1) Alle udeståender omkring klubmesterskaberne blev afklaret.

Ad 2) Jørgen Knudsen formand og ansvarlig for motionist 1 og administrator omkring klubtøj.                                        

          Rasmus Otzen næstformand og ansvarlig for seniorafdelingen.

          Sarah Roloff formand for ungdomsafdelingen.

         Jan Hestbæk ansvarlig for motionist 2 og hjælper Jørgen med deltagelse i diverse møder.

         Morten Hansen–Nord bestyrelsesmedlem og supporter for os alle sammen.

         Peter Thomsen webmaster og ansvarlig for baneudlejningen.

         Magnus Broundal bestyrelsesmedlem, skal på sigt overtage webmasterrollen.

         Jørn Jensen kasserer

        Gunvor Hjarding sekretær og ansvarlig for motionist 3         

Ad 3) Alle 3 motionisthold har plads til flere spillere.

Senior) Iflg. Otzen blev det ikke til oprykning i serie 1 for seniorholdet Holdet har også brug for flere spillere.

Ungdom) Iflg. Sarah er der kommet rigtig mange nye ungdomsspillere, men de har desværre ikke meldt sig til klubmesterskaberne, det er stadigvæk for nyt og usikkert og det til trods for at alle trænerne har gjort hvad de kunne, for at få flere til at melde sig.

Webmaster) iflg. Peter er der lidt udfordringer med omlægning af Klubmodul - derudover skal vi afklare hvilke steder oplysninger skal opdateres i forbindelse med formandsskifte

Kassereren) Jørn gennemgik regnskabet og det ser fint ud. Vi er 197 medlemmer nu.

Ad4) Iflg. Jan skal der igen afholdes Sct. Hans ved havnen den 23. juni med deltagelse af EIF og vi i badminton afdelingen skal bistå ved ølsalget, mere information vil komme senere.

Det blev aftalt at klubben vil give 100kr. i tilskud ved køb af de nye klubtrøjer, hvis de bestilles inden den 1. juni inde på vores hjemmeside. Herefter vil de koste fuld pris.

Kommunen køber nye net til Grydemosehallen.

Vi spiller badminton maj måned med. Sarah undersøger om der er mulighed for at få åbnet nogle timer i sommerperioden. Hun tager kontakt til hal personalet.

Gunvor overtager administrationen af brikkerne på Grydemosen fra den ny sæson og hvad dermed følger, dette aftales nærmere med Peter.

Der blev ikke aftalt nogen dato for nyt møde.