Referat af bestyrelsesmøde i EIF badminton afdelingen tirsdag den 13-09-2022

Referent Gunvor

Udsendt oktober 2022

Deltagere:   Jørgen Knudsen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk, Jørn Jensen, Peter Thomsen og Gunvor Hjarding

Afbud fra : Sarah Roloff, Rasmus Otzen og Magnus Broundal

DAGSORDEN

1.  Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde – opfølgning
 2.  Orientering fra afdelingerne
 3.  Økonomi herunder holdoversigt og udlejning af baner
 4.  Diverse.

 

Ad1) Jan kunne fra dette møde oplyse at Peter Brask og Jakob Vinding trækker sig fra forretningsudvalget ved næste ordinære generalforsamling. Så der skal kigges efter nye emner.

Espergærde Skytteforening og E.sport  vil muligvis ansøge om medlemskab af EIF.

Der er en udfordring omkring driften af cafeteriaet i Fodboldhuset, det er svært at få en til at drive dette sted.

Driften af Espergærdehallen fortsætter indtil videre som hidtil. Fodbold afdelingen har dog lige et par ting som de gerne vil have afklaret. Dette klares efterfølgende.

Forslag om nogle ændringer i EIF s vedtægter vedr. §3 og §38 kommer til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, denne afholdes mandag den 19-09-2022.

Pengene, som blev givet af Egegaardens Brugerforening til ungdomsarbejdet, er det besluttet, at man vil investere i papirer, hvorefter der efterfølgende, vil blive givet mulighed for, at de enkelte afdelinger vil kunne ansøge om en del af et eventuelt overskud/afkast.


Ad2)

Motionist 1) Jørgen har overdraget styringen af holdkampe til Bent, der er tilmeldt et 4+2 hold.

Motionist 2) Iflg. Jan er der tilmeldt 20 spillere, og det er Per Henrik, der står for styringen af holdkampe, hvor der også er tilmeldt et 4+2 hold.

Motionist 3) Iflg. Gunvor er der desværre ikke tilmeldt så mange, og vi vil så gerne være nogle flere spillere, så vi igen får mulighed for at kunne spille med flere forskellige med og modspillere.

 Jørgen lovede at tale med Sarah og Rasmus om et opslag på facebook som kan være offentligt delbart.

Webmaster) Peter synes det går godt med overdragelse af styring af hjemmesiden til Magnus.


Ad3) Iflg. Peter er der stadigvæk 4 ledige baner i Grydemosehallen og 9 i Espergærdehallen.

Overdragelse af nøglestyring og banestyring vil snarest ske til Gunvor.

Kassereren) Jørn omdelte og gennemgik regnskab pr. 13-09-2022 og det ser rimeligt ud, vi starter jo sæsonen lidt tidligere, og der er for mange stadig sommeraktiviteter, der skal afsluttes.  Så vi forventer at der i løbet af kort tid, kommer flere indbetalinger.


Ad 4) De nye klub trøjer er iflg. Jørgen på vej.

Peter har haft en forespørgsel omkring muligheden for at leje en bane, og så i stedet for badminton spille pickleball, men det blev vi enige om at sige nej til, så dette meddeler Peter videre.


Næste møde aftalt til 02-11-2022